Контакти:

01001, Україна, м.Київ,

Майдан Незалежності, 2

тел. +38 044 229 75 83

Новини

allTax консультує платіжну систуму WayForPay у спорі з Нацбанком щодо оновлення ліцензії на фінан...

Закон «Про платіжні послуги» зобов’язав платіжні системи пройти процедуру авторизації (переоновле...


Детальніше...
allTax відзначена найвищою нагородою рейтингу Legal 500 EMEA

10 квітня 2019 року, провідне видання для юристів Legal 500 EMEA опублікувало щорічний рейтинг юр...


Детальніше...

Семінари

Особливості проведення податкових перевірок 2015

План семінару:

1. Неофіційні правила, якими керуються працівники фіскальних (податкових) органів ...


Детальніше...
Захист бізнесу від контролюючих та правоохоронних органів

План семінару:

1. Основні принципи захисту підприємств у відносинах з контролюючими та правоохоро...


Детальніше...

Підписатися на новини

1. Чи є акт податкової перевірки документом, який породжує обов’язки для платника податків? 

За результатами податкової перевірки контролюючий орган складає акт податкової перевірки або довідку. Акт податкової перевірки складається лише тоді, коли контролюючим органом виявлено порушення податкового законодавства. Якщо такі порушення відсутні, то складається довідка.Акт податкової перевірки або довідка підписується посадовими особами контролюючого органу  та платниками податків. Звертаємо увагу платників податків, що акт податкової перевірки є лише документом-носієм доказової інформації про виявлені порушення, але висновки, які в ньому зазначаються самі по собі не породжують для платника податку наслідків. 

Такий висновок викладений у Постанові Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду від 20 лютого 2014 року, справа № 2а/0470/14835/12. «У свою чергу акт перевірки не є рішенням органу владних повноважень, оскільки акт перевірки є службовим документом, що підтверджує факт проведення перевірки і є носієм доказової інформації про виявлені порушення, а відтак акт перевірки та висновки, які в ньому містяться, самі по собі не породжують для платника податків настання будь - яких юридичних наслідків та не впливають на його права, обов'язки та законні інтереси у розумінні п. 1 ч. 2 ст.17 Кодексу адміністративного судочинства України».

З повним текстом Постанови можна ознайомитися за посиланням http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/37843867

Висновок: акт податкової перевірки не є рішенням контролюючого органу, а тому не породжує правових наслідків для платника податків.

2. Чи оскаржується акт податкової перевірки до суду?

На практиці може скластися ситуація за якої контролюючий орган буде порушувати податкове законодавство України під час проведення податкової перевірки та зловживати своїми правами. Такі дії працівників ДПІ можуть викликати обурення, а також викликати бажання у сумлінного платника податків, оскаржити їх до адміністративного суду. Звертаємо увагу платників податків, що судова практика виходить з того, що Акт податкової перевірки оскаржити до суду не можливо.

Таку правову позицію висловив Вищий адміністративний суд України в своїй Ухвалі від 27 лютого 2014 року, справа № 805/14381/13-а ( К/800/682/14). «Відповідно до викладеного, діяльність із складання актів документальних перевірок є службовою діяльністю працівників контролюючого органу на виконання своїх посадових обов'язків із збирання доказової інформації щодо дотримання платником податків податкової дисципліни. Дії посадових осіб контролюючого органу із складання цього акту не створюють жодних правових наслідків у вигляді виникнення, зміни чи припинення будь-яких прав платника податків, крім права на надання зауважень до акту перевірки.

Враховуючи викладене, ані акт перевірки, ані дії посадових осіб із включення до такого акту певних висновків не породжують правових наслідків для платника податків, тобто не змінюють стану його суб'єктивних прав та не створюють жодних додаткових обов'язків для платника податків. З урахуванням цього, ані акт перевірки, ані дії посадових осіб контролюючого органу щодо включення до акту певних висновків не можуть порушувати права платника податків.

Таким чином, діяльність контролюючого органу із оформлення результатів перевірки, зокрема із складання акту перевірки та формування його змісту не може порушувати права та/або охоронювані законом інтереси особи в публічно-правових відносинах. В зв'язку з цим, у суду апеляційної інстанції відсутні підстави для задоволення позовів платників податків, якщо змістом позовних вимог є визнання протиправними актів перевірки та/або дій контролюючого органу зі складання таких актів чи включення до їх змісту певних висновків». Повний текст Ухвали можна знайти за посиланням http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/38238349.

Висновок: акт податкової перевірки не є рішенням суб’єкта владних повноважень у розумінні статті 17 КАСУ, а тому не може бути оскаржено до суду. В задоволенні позову про оскарження Акта податкової перевірки буде відмовлено. Якщо Позовну заяву «Про визнання Акту податкової перевірки протиправним та його скасування» вже подано, рекомендуємо платникам податків подати до суду заяву «Про залишення позовної заяви без розгляду», або заяву «Про відмову від позову».

3. Яким чином можна оскаржити Акт податкової перевірки?

Відповідно до ст. 86.7. Податкового кодексу України, у разі незгоди платника податків або його законних представників з висновками перевірки чи фактами і даними, викладеними в акті (довідці) перевірки, вони мають право подати свої заперечення до контролюючого органу за основним місцем обліку такого платника податків протягом п'яти робочих днів з дня отримання акта (довідки). Такі заперечення розглядаються контролюючим органом протягом п'яти робочих днів, що настають за днем їх отримання (днем завершення перевірки, проведеної у зв'язку з необхідністю з'ясування обставин, що не були досліджені під час перевірки та зазначені у зауваженнях), та платнику податків надсилається відповідь у порядку, визначеному статтею 58 Податкового кодексу України для надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень.

Платник податку (його уповноважена особа та/або представник) має право брати участь у розгляді заперечень, про що такий платник податку зазначає у запереченнях. У разі якщо платник податку виявив бажання взяти участь у розгляді його заперечень до акта перевірки, контролюючий орган зобов'язаний повідомити такого платника податків про місце і час проведення такого розгляду. Таке повідомлення надсилається платнику податків не пізніше наступного робочого дня з дня отримання від нього заперечень, але не пізніше ніж за два робочих дні до дня їх розгляду.

Відповідно до ст.44.6 Податкового кодексу України, якщо платник податків після закінчення перевірки та до прийняття рішення контролюючим органом за результатами такої перевірки надає документи, що підтверджують показники, відображені таким платником податків у податковій звітності, не надані під час перевірки (у випадках, передбачених абзацами другим і четвертим пункту 44.7 цієї статті), такі документи повинні бути враховані контролюючим органом під час розгляду ним питання про прийняття рішення. Відповідно до ст.44.7 Податкового кодексу України, протягом п’яти робочих днів з дня отримання акта перевірки платник податків має право надати до контролюючого органу, що призначив перевірку, документи, які підтверджують показники, відображені таким платником податків у податковій звітності.

Висновок: Акт податкової перевірки оскаржується шляхом подання до контролюючого органу за основним місцем обліку своїх заперечень. Заперечення на Акт податкової перевірки подаються протягом п’яти робочих днів з моменту вручення Акту податкової перевірки. До заперечень на Акт податкової перевірки бажано додавати всі необхідні документи для спростування обставин, викладених в Акті податкової перевірки. Додані документи обов’язково будуть враховані контролюючим органом при розгляді заперечення на Акт податкової перевірки. Платник податків має право приймати участь під час розгляду Заперечення на Акт податкової перевірки. Про це необхідно зазначити в Запереченні на Акт податкової перевірки.